Stare Siołkowice

Stare Siołkowice, gm. Popielów, pow. Opole - Alt Schalkowitz, Alt Schalkendorf 1936, Gem. Poppelau, Kr. Oppeln.

Cziolkowitz - Kościół, widok ogólny

Kościół, widok ogólny