Skarbiszów

Skarbiszów, gm. Dąbrowa, pow. Opole - Karbischau, Gem. Dambrau, Kr. Oppeln.

Korbuscheck vulg. Karwitz - Kościół, widok ogólny

Kościół, widok ogólny