Sulisławice

Sulisławice, gm. Świdnica, pow. Świdnica - Zülzendorf, Gem. Schweidnitz, Kr. Schweidnitz.

Zültzendorf - Kościół, widok ogólny

Kościół, widok ogólny