Szymanowice

Szymanowice, os. do Wilczyc, gm. Krotoszyce, pow. Legnica - Schimmelwitz, Gem. Kroitsch, Kr. Liegnitz.

Geometrischer Plan von Schimelwitz - Plan wsi

Plan wsi