- 139 -

1330 (7. maja).

Notarialnie poświadczone pokwitowanie florenckiego lombardu we Flandrii o przejęciu 600 grzywien srebra papieskich przychodów pochodzących z Polski, a zdeponowanych u Rady miasta Wrocławia.

— In nomine domini amen. Hoc est exemplum litterarum non rasarum, non abolitarum, nulla macula conspersarum, omnique vicio et suspicione carencium, ac in sui prima figura manencium, scriptorum manu Johannis dicti Gramme publici notarii, quas ego notarius subscriptus auctoritate et de mandato venerabilis viri domini Conradi, canonici et officialis Wratislaviensis, de verbo ad verbum fideliter transumpsi, quanim tenor dignoscitur esse talis: In nomine domini amen. Universis et singulis hoc presens publicum instnimentum visuris et audituris pateat evidenter, quod anno a nativitate eiusdem MCCCXXX, indictione XIII, mensis Maii die septima, pontificatus sanctissimi patris ac domini nostri, domini Johannis digna dei providentia pape XXII anno XIV in mei, notarii publici, ac testium sabscriptorum ad infirascripta vocatorum specialiter et rogatorum presentia propter hoc personaliter comparentes discreti viri, Andreas Portinarius aliique socii et mercatores societatis Bardorum de Florentia in Flandria commorantes exhibuerunt, ostenderunt et assignaverunt discreto viro Johanni de Dresdem, nuncio civitatis Wratislaviensis, ut dicebat, litteras apostolicas patentes vera bulla plumbea inpendenti cum filo canapis bullatas, ut prima facie earundem apparebat, sanas et integras omnique suspicione carentes, quarum tenor sequitur in hec verba: Johannes Episcopus etc. dilectis filiis Andree Portinario et Bogerio Gerardi Johaonis ac Lothoringo de Collina, mercatoribus et sociis societatis Bardorum de Florentia in partibus Flandrie commorantibus, salutem etc. Dudum dilectus filius Petrus de Alvernia, canonicus Noviomensis, in partibus Regni Polonie apostolice sedis nuncius, sexcentas marchas argenti ad pondus civitatis Wratislaviensis de proventibus cameram nostram contingentibus in partibus supradictis collectas, penes dilectos filios Hermannum dictum Scriptorem, Johannem Lubekz Lubeki, Thylonem Nigrum, Jacobum SchertelczanU Teinera: Johannem Schilczan, Johannem de Resta, Nicolaum de Legniczz Legnicy, Arnaldum Kusuest et Conradum Baran, cives et consulesZ r. 1327 civitatis predicte, nostro et camere nostre predicte nomine deposuit, per ipsos cives vel eorum alterum procuratori eiusdem nuncii, aut illi vel illis, qui a nobis vel camera nostra predicta recipiendi predictas marchas haberent potestatem, in partibus Flandrie certo iam elapso termino sub obligationibus assignandas. Volentes itaque sexceptas marchas predictas vobis nostro et eiusdem camere nomine assignari, eas dicto nomine a prefatis civibus vel eorum altero, aut alio vel aliis pro ipsis solventibus, seu a procuratore dicti nuntii, si forsan iam recepisset easdem, ac ipsos et eorum singulos et alios quoslibet vobis dictas marchas solventes quitandi et absolvendi plenarie de hiis, que inde receperitis ab eisdem, vobis et cuilibet vestrum insolidum plenam concedimus tenore presentium facultatem. Volumus autem, quod marchas huiusmodi fideliter, cum ipsas receperitis, conservetis illi vel illis, cui vel quibus mandabimus per vos integraliter postmodum assignandas, quodque super solutione vel assignatione vobis facienda de illis duo confici faciatis consimilia publica instrumenta, quorum altero penes assignantes ipsos dimisso reliquum ad prefatam camcram transmittatis. Datum Avinione VII Kalendas Februarii pontificatus nostri anno terciodecimo. Quibus litteris apostolicis per dictum Johannem de Dresdem, procuratorem et nuncium honorabilium virorum Hermanni dicti Scriptoris, Johamiis Lubek, Thiloni Nigri, Jacobi Schertelczan, Johannis de Resta, Nycolai de Lenigcz (!), Arnoldi Kusuest et Conradi Baran, civium Wratislaviensium, dominorum et magistrorum suorum, humiliter et devote receptis, ut decuit, idem Johannes ex speciall mandato per dictum dominum papam facto, prout in dicta littera apostolica superius continetur, numerando tradidit dicto Andree Portinarii, habenti super hiis recipiendi speciale mandatum ab eodem domino nostro papa, ipsosque debitores ac pro ipsis solventes quitandi et absolvendi 480 marchas argenti Trogani ponderis de signo Brugensi, item ex parte et pro parte Nicolai Mosnarii de Ranconia, notarii et clerici dicti domini Petri Legati, XII marchas argenti Trogani ponderis et signi Brugensis, quibus marchis argenti, ut predicitur, in mei, notarii publici, et testium infrascriptorum presenda numeratis, assignatis, et eidem Andree et sociis suis traditis memoratus Andreas confessus fuit et recognovit, se dictas marchas argenti habuisse et recepisse integre, ut sepius est expressum, et eosdem debitores vigore mandati supradicti eidem Andree facti quitavit penitus et absolvit. Acta fuerunt hec in domoU Theinera: domino Scabinorum ville Brugensis, que vulgariter dicitur „Ghiselhuz” sita in burgo Brugensi hora tertia vel circiter presentibus honorabilibus viris dominis Johanne Cortstoef, Jacobo Scentelacer, scabinis dicte ville Brugensis, ad hoc pro corpore dicti scabinarii deputatis, Petro, notario ducis Bolconis de Furstenberchz Książa, Nicolao de Sitim, Paulo Rutheni, Johanne de Opaviaz Opawy, Nicolao, plebano de Wiazdz Ujazdu w pow. Strzelce Opolskie, civibus Wratislaviensibus, Henrico de Gandavo, Godefrido Kelreman, Francisco Brant et aliis Tornacensis diocesis, testibus ad premissa vocatis in testimonium specialiter et rogatis. In quorum omnium testimonium et munimen prefatus Andreas Portinarii antedicto Johanni presentes litteras sive instrumentum contulit sigillo dicte societatis Bardorum ac sigillo dicte ville Brugensis ad causas una cum mei, notarii publici infrascripti, subscriptione et signo ad maiorisU Theinera: moris roboris firmitatem concorditer roboratum. Et ego Johannes dictus Gramme, clericus Morinensis diocesis, publicus sacrosancta apostolica et imperiali auctoritate notarius, premissis litterarum apostolicarum assignarioni dictarum marcharum deliberationi et traditioni ac receptioni, quitationi et absolucioni, omnibusque aliis suprascriptis una cum prenominatis testibus presens interfui, ideoque hic me subscripsi, et huic publico instrumento ex causa duplicato una cum sigillis predictarum societatis Bardorum et ville Brugensis signum meum consuetum apposui requisitus specialiter et rogatus in testimonium et memoriam omnium et singulorum premissorum. Huic publice instrumento erant duo sigilla ad pressulas pergameni appensa orbicularis figure, quorum unum ex una parte sui in medio continebat clipeum, et in ipso clipeo quatuor lineas, et super easdem lineas ymaginem leonis, et ipsum leonem tres dracones circumiacentes, et in circumferentia ipsius sigilli ex eadem parte tales littere cum cruce erant sculpte: S. scabinorum Brugensium ville Brugensis ad causas. Item alia parte eiusdem sigilli erat sigillum minus etiam orbicularis figure impressum, in medio sui eciam super lineas in clipeo leonem continens, in cuius circumferentia littere legi non poterant. Aliud vero sigillum minus ibidem appendens in medio sui clipeum et in clipeo tria puncta oblonga quasi filo colligata continebat, in circumferentia cuius tales littere cum cruce erant expresse: S. Ansdree Portinarii de Florentia. Nos autem, officialis supradictus, presens transumptum infrascripto notario legente et altero originales litteras auscultante, utrumque in omnibus et per omnia concordare invenimus, vidimus et audivimus, idcirco presens exemplum per ipsum infrascriptum notorium conscribi et publicari mandavimus et nostri sigilli munimine roborari pro tribunali sedentes decemimus et volumus auctoritate nostra ordinaria, ut ipsi transumpto plena et indubitata fides adhibeatur in iudiciis et extra, sicut ipsis originalibus litteris, ipsumque transumptum fidem faciat in agendis, ac si eedem littere originales apparerent. Quibus omnibus et singulis auctoritatem nostram interponimus et decretum. Actum ante ecclesiam sancti Egidii prope ecclesiam Wratislaviensem Kalendis Junü anno domini millesimo ccc tricesimo, indictione terciadecima, hora quasi sexta, presentibus viris discretis Thamone Qwas, Henrico de Bancz, canonicis, Petro de Semyrow, presbiterio vicario, Nycolao de Watzerode, Johanne de Dresden, civibus Wratislaviensibus, et aliis testibus fidedignis ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et ego Jacobus Petri de Jelyn, clericus Wratislaviensis dyocesis, publicus auctoritate imperiali notarius, predictas litteras de dictis originalibus litteris auctoritate et mandato predicti domini officialis et ad peticionem magistri Frantzconis de Golthbergze Złotoryi, procuratoris civitatis Wratislaviensis, ibidem presentis nil addens vel minuens, quod sensum mutet vel viciet intellectum, preter forte litteram vel sillabam, que sensum mutare vel intellectum viciare minime possunt, fideliter transcripsi, factaque collatione cum originalibus litteris utrumque concordare inveni, et onmibus factis per predictum dominum officialem premissis interfui, ideoque hoc transumptum in formam hanc publicam redegi meo consueto signo et nomine consignando. Constat michi de interlineari dictione „socii”, quam manu mea ante publicationem per oblivionem obmissam posui hoc in publice instnunento propter iusticiam ad implendam.