- 004 -

1226 (21. stycznia) [Wrocław].

Biskup Wawrzyniec z Wrocławia podarował szpitalowi Świętego Ducha we Wrocławiu dziesięciny z wioski KoskeNiegdysiejsza osada nieopodal Wróblina (...super decimis in Wroblin, quod hodie dicitur Koski.); dziś w granicach administracyjnych Głogowa. które zamienił na wieczność z dziesięcinami klasztoru w Lubiążu na wiosce Gościęcin; Gunter, opat klasztoru oo. cystersów w Lubiążu oraz Witosław, opat klasztoru NMP Na piasku, potwierdzają tą zamianę etc .

— In nomine Christi amen. Nos Laurencius, miseratione diuina Wratizlauiensis epiacopus, notum facimus presentibus et futuris, quod cum communi consensu Wratizlauiensia capituli ad siutentationem pauperum infirmorum et peregrinorum damus et concedimus hospitali sancti spiritus in Wratizlauia decimas in uilla Martini, filii Semene, que dicitur WroblinWróblin, jw., cum limitibus suis in perpetuum, pro quibus decimis dedimus claustro de LubensKlasztor oo. cystersów w Lubiążu. in cambium decimas de uilla, que dicitur GossintinGościęcin w pow. Kędzierzyn-Koźle. in perpetuum. Nos eciam G[untherus] abbas et conuentus Lubensis nec non U[uitoslaus] abbas et conuentus sancte Marie de Wratizlauia prefatam commutationem de communi beneplacito inter nos firmauimus posteris nostris inperpetuum servandam.

Actum anno domini MCC XXVI. XII Kalendas Februarii.