- 027 -

1264 (3. sierpnia).

Wrocławski biskup Tomasz I. przekazał szpitalowi dla trędowatych św. Maurycego (w dzielnicy walońskiej) 10 grzywien srebra z dziesięcin we wsi Pichorowice, jako zamiennik za utracone ziarno z każdego łanu z wiosek spod Złotoryi, które to odbierali wrocławscy kanonicy pod warunkiem faktycznego zamieszkiwania we Wrocławiu i nie czerpania takich przychodów z innych źródeł; przychody z tejże wioski, przekraczające kwotę 10 grzywien srebra przeznaczone być miały na zakup odzieży.

— In nomine domini amen. Nos Thomas, dei gracia Wratislauiensis episcopus, notum facimus omnibus presentibus et futuris, quod compacientes miserie infirmorum leprosorum de sancto Mauricio apud ciuitatem Vratislauiensem taliter disposuimus cum ipsis, quod decem marcas argenti in decima de villa PichorowaPichorowice pow. Środa Śląska, que circa decem et octo marcas valere consueuit, damus eis in annone restaurum, quam in quibusdam villis circa Montem AureumZłotoryja pro cribris de quolibet manso recipere consueverant, que cribra nos canonicis nostris Vratislauiensibus facientibus residenciam contulimus una cum alia annona, quam dedimus ipsis ibidem. Licet autem recompensacio nostra longe plus valeat dictis cribris, facimus tamen hoc moti animo misericordie ac ipsorum compassi multiplici et egestati miserabili. Residuum eciam dicte decime de Pichorowa, quod ultra dictas decem marcas manet, de nostra miseracione addimus ad vestes pro ipsis annis singulis comparandas. Ut autem ista donacio ipsis in perpetuum per nos et nostros successores inviolabilis perseveret, hanc cartam nostri sigilli munimine confirmamus. Datum anno domini MCCLX quarto, tercio Nonas Augusti.