- 029 -

1266 (2. czerwca) Wrocław

Książęta – bracia Henryk III. Biały i Władysław, arcybiskup Salzburga, potwierdzają sprzedaż cła rynkowego we Wrocławiu od wozów z drewnem, krosien tkackich etc. oraz ceł tranzytowych, w wymienionych komorach celnych, do 2 mil od miasta, gdzie również nie miało prawa być żadnej karczmy. Oznaczało to m.in., że każdy obywatel, czy posiada prawo rynkowe, czy też nie, od ceł zwolnionym był.

— In nomine domini amen. Nos Henricus, dei gracia, Wlodizlaus eadem gracia sancte Salzburgensis sedis electus, apostolice sedis legatus, duces Slesie, ad noticiam vniuersorum volumus pervenire, quod nos de consensu unanimi bonaque voluntate et libera vendidimus fidelibus et dilectis ciuibus nostris Wratizlauiensibus theoloneum forense ciuitatis eiusdem in omnibus rebus cuiuscumque generis et nominis in curribus omnium lignorum, in mensis tele et aliarum rerum qualiumcunque et simpliciter in omnibus forensi theloneo subjacentibus ab antiquo, excepto solum, quod ad nostram monetam dinoscitur pertinere; preterea theolonea infra duo miliaria a ciuitate nominaliter super WidawamRzeka Widawa, prawy dopływ Odry, in SvinarWioska Świniary w roku 1973 przyłączona została do Wrocławia (dziś osiedle w byłej dzielnicy Psie Pole)., in PratscheWioska Pracze (później Odrzańskie) w roku 1928 przyłączona została do Wrocławia (dziś osiedle w byłej dzielnicy Fabryczna). et in PsepoleWioska (również miasto) Psie Pole w roku 1928 przyłączona została do Wrocławia, dziś część osiedla Psie Pole – Zawidawie., ex altero in LesnitzWioska Leśnica w roku 1928 przyłączona została do Wrocławia, dziś osiedle w byłej dzielnicy Fabryczna, in GalowoGałów w pow. Środa Śląska et in MuchoborWioska Muchobór (później Mały i Wielki) w roku 1928 przyłączona została do Wrocławia, dziś osiedla w byłej dzielnicy Fabryczna. Wioska Muchobór (później Mały i Wielki) w roku 1928 przyłączona została do Wrocławia, dziś osiedla w byłej dzielnicy Fabryczna., ubi et tabernam, nolumus vltro esse. Ab istis eciam theloneis in Wratizlauia omnis homo habens ius fori vel non liber erit. Licet autem predicti ciues nostri hiis theloneis tanquam re empta libere possent vti, cesserunt tamen omni iuri, quod in hiis habere poterant, voluntate bona et pura propter deum et bonum commune. In cuius rei memoriam et munimen presentes literas sigillis nostris fecimus roborari.

Actum Wratizlauie anno ab incarnatione domini millesimo ducentesimo sexagesimo VI° presentibus domino Bernhardo et comite Bernhardo, fratribus de CamenzKamieniec Ząbkowicki, comite Themone iudice, comite Conrado Svevo, comite Zbiluto, comite Mychaele Mironowitz, comite Detzone subpincerna, comite Eberardo et comite Symone, fratribus. Interfuit eciam frater Herbordus et alii quam plures viri ydonei et fide digni. Datum IIII° Nonas Junii, indictione nona, concurrente quarto.