- 227 -

1361.

Petzold kowal zobowiązał się względem wrocławskiej Rady, że w przeciągu roku lub dwu wybuduje swój dom jako murowany.

— Peczoldus faber promisit edificare domum lapideam emptam, que olim fuit Dichout infra annum uel duos et promisit nunquam aliquam fabricam facere, nisi acut est, et eo mortao Peczoldo nulla fabrica ibidem debet esse.