- 245 -

1367 [Wrocław].

Mistrz kowalski Petzold zobowiązuje się, że jak długo będzie on żył, będzie utrzymywał w dobrym stanie wielki zegar miejski, za co otrzymał od miasta 8 grzywien.

— Magister Peczoldus faber promisit, quamdiu viuet, respicere herrologium magnum ciuitatis et procurare ad effectum suis sumptibus et expensis, quod non peioretur, pro quo recepit 8 marcas a ciuitate.