- 278 -

1373 [Wrocław].

Przed wrocławską Radą mistrz Schwelbel zobowiązał się wykonać zegar mechaniczny dla kapituły i kanoników katedralnych etc. Wartość zamówienia ustalona została na 10 grzywien groszy [praskich], z czego wykonawca otrzymał już 5 grzywien, pozostałe otrzyma po wykonaniu zadania etc.

— Meistir Swelbil hat sich vor vns vorlobit, daz her dem capetil vnd den thumherren iren seiger bereiten sulle vnd welle uf sente Johannis tage, der nehst kumpt, ane hindirnisse, vnd dorum sullen si em gebin 10 mark groschen, der haben si em 5 mark beczalet; wen her denne den seiger bereitet, so sullen si em di ubrigen 5 mark vsrichten. Di globde hat syn brudir mit em globit.