- 294 -

1375 [Wrocław].

Wykaz jazów odrzańskich i komór celnych, które w sposób szczególny odciskały się na wrocławskim handlu etc.:

1. Primum in LubesLubi±ż w pow. Wołów est obstaculum.
2. In Dowyn et non theolonium.
3. In Stynauia¦cinawa est obstaculum et est theolonium, quia de naui dantur zwei scoti, quod tamen est inconswetum, quod dominus Conradus de Lebil tollit, et eciam de rebis in naui specialiter.
4. In Kowin est obstaculum sed non theoloneum.
5. In GlogouiaGłogów sunt quatuor obstacula prope ciuitatem, sed theoloneum est ad placitum.
6. In Buchin est obstaculum et est theoloneum anone; dantur 4 denarii et specialiter de naui recipiter theoloneum, sed de aliis mercimoniis ad placitum recipitur.
7. In Kalcz est obstaculum sed non theoloneum.
8. In CrosnaKrosno Odrzańskie est theoloneum, quia de quolibet maldrato datur 1 quartale et de aliis mercimoniis ad placitum.
9. In FurstinbergFürstenberg (Oder), pol.: Przybrzeg; dzi¶ dzielnica Eisenhüttenstadt w Brandenburgii (D). est theolonium satis graue.
10. In FrankinfordFrankfurt (Oder) w Brandenburgii (D), pol.: Frankfurt nad Odr±. est nedirlage, et oportet homines exire naues.