- 242 -

1365 (5. września) [Wrocław].

Decyzją wrocławskich rajców, ławników i starszych sprawy przeniesienia gruntów i czynszów gruntowych, przez uczciwość, nie powinny toczyć się przed Radą, lecz przed Ławą etc.

— Feria VI post diem sancti Egidii concordatum est per nos consules, scabinos et seniores, quod nunquam de cetero fiant dolose resignaciones hereditatum atque census coram consulata sed coram scabinis in bannito iudicio.