- 237 -

1363 (10. czerwca) Praga.

Taki sam dokument, jak dla Lwówka ¦l±skiego, otrzymuje ¦widnica.

— Dem Wortlaute nach mit der vorgehenden Urkunde gleichlautend.

Por. dok. nr 236.